Kancelaria ToruńBez kategorii 

Prawnik a kancelaria prawna – czym się zajmują i kiedy mogą być potrzebne?

Prawnik to osoba, która zajmuje się prawem, czyli systemem norm i zasad regulujących stosunki społeczne. Kancelaria prawna to miejsce, w którym pracują prawnicy. Kancelarie prawne świadczą usługi prawne, które mogą być potrzebne w różnych sytuacjach życiowych.

Prawnik – Kto może nim zostać?

Aby zostać prawnikiem, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać wykształcenie wyższe prawnicze,
 • odbyć aplikację adwokacką lub aplikację radcowską.

Aplikacja adwokacka

Adwokacka aplikacja trwa trzy lata i składa się z dwóch etapów:

 • pierwszy etap – trwający rok i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • drugi etap – trwający dwa lata i obejmuje praktykę w kancelarii adwokackiej.

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska trwa trzy lata i składa się z dwóch etapów:

 • pierwszy etap – trwający rok i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • drugi etap – trwający dwa lata i obejmuje praktykę w kancelarii radcowskiej.

Prawnik Toruń

Kancelaria Toruń – Zakres działania

Kancelarie prawne mogą świadczyć szeroki zakres usług prawnych. Do najczęściej świadczonych usług należą:

 • doradztwo prawne – prawnicy mogą udzielać porad prawnych na temat różnych kwestii prawnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych – prawnik Toruń może reprezentować klientów w postępowaniach sądowych,
 • sporządzanie pism procesowych – kancelarie mogą sporządzać pisma procesowe, takie jak pozwy, apelacje, skargi kasacyjne,
 • sporządzanie umów – prawnicy mogą sporządzać umowy, takie jak umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy spółki,
 • sporządzanie testamentów,
 • sporządzanie opinii prawnych – mogą sporządzać opinie prawne na temat różnych kwestii prawnych,
 • zastępstwo procesowe – kancelarie prawne mogą reprezentować klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej – kancelaria Toruń może reprezentować klientów przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo przed organami samorządowymi – prawnicy mogą reprezentować klientów przed organami samorządowymi.

Prawnik i kancelaria prawna to dwie różne rzeczy, ale są ze sobą powiązane. Prawnik to osoba, która zajmuje się prawem i może świadczyć usługi prawne. Kancelaria prawna to miejsce, w którym pracują prawnicy. Kancelarie prawne świadczą usługi prawne, które mogą być potrzebne w różnych sytuacjach życiowych.

 

Zobacz również