Czym są bariery drogowe?

    Bariery drogowe to elementy infrastruktury drogowej, które są stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Są one zaprojektowane, aby zapobiegać wypadkom drogowym i minimalizować ich skutki. Bariery drogowe są instalowane na poboczach dróg, mostach, estakadach, w tunelach i w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko zderzenia pojazdów.  

Zobacz więcej